邹兴兰假如你是一朵花 Laj Tsawb(Zou Xing Lan) – Kheev Lam Koj Yog Ib Res Paj (HIGH QUALITY)

邹兴兰假如你是一朵花 Laj Tsawb(Zou Xing Lan) – Kheev Lam Koj Yog Ib Res Paj (HIGH QUALITY)


Niag dej koj ntws haiv twg los Dhau teb dhau chaw ntev uas ntev Txiv leej tub koj tuaj haiv twg tuaj Tshuab raj nta yeev (lu a) Ua kuv ntxhais leej tab Nyob tsis qab hauv tsev Nyob tsis qab hauv tsev (lu a) e Khuv xim koj yog lawm tug tib neeg Nyiam tau yuav tsis tau Koj kheev lam yog (lu a) ib rev paj Kuv muab koj de los Ua niaj ntoo zog saum tob hau Ua niaj ntoo zog saum tob hau e Niag dej koj ntws haiv twg los Dhau teb dhau chaw ntev uas ntev Ntxhais leej tab koj tuaj haiv twg tuaj Tshuab nplooj ntxhi aw (lu a) Ua kuv txiv leej tub Nyob tsis qab hauv tsev Nyob tsis qab hauv tsev (lu a) e Khuv xim koj yog lawm tug tib neeg Nyiam tau yuav tsis tau Koj kheev lam yog (lu a) lub txiv daj Kuv muab koj de los Ua niaj cog zog hauv xib teg Ua niaj cog zog hauv xib teg e W

100 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *